Wystawa Drukuj E-mail
Monday, 09 - 12 - 2013 r.

WYSTAWA
Otwarcie wystawy odbyło się w niedzielę 8 grudnia 2013,
Filary mostu im. Marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku*
Na wystawie obejrzeć można dwadzieścia osiem fotografii, będących niepowtarzalnym zapisem prac ratunkowych i dokumentacyjnych prowadzonych w 2013 roku na cmentarzach ewangelicko-augsburskich Kujaw i Ziemi  Dobrzyńskiej.
Wśród nich znalazły się nekropolie położone w miejscowościach: Mursk, Gnojno, Łęg Witoszyn, Dębniaki, Rakutowo, Rybitwy i  Zuzałka.

     Prezentacja złożona została w połowie ze zdjęć autorstwa Lesława Urbankiewicza, które wykonuje od kilku lat na obszarze Włocławsko-Gostynińskiego Parku Krajobrazowego i w jego sąsiedztwie. Uzupełnieniem prezentowanych impresji są historie, opisy i wypowiedzi mieszkańców, pamiętających jeszcze czasy sprzed II wojny światowej. 
    Kujawski Szlak Ewangelicki jest opowieścią o społeczności ewangelickiej, jednej z najstarszych mniejszości wyznaniowych w Polsce, a zarazem próba przedstawienia przestrzeni związanych z ewangelikami - przestrzeni zazwyczaj zapomnianych i traktowanych jako kulturowe osobliwości. 
   

Wystawa powstała w ramach projektu pt. Odnalezione Dziedzictwo, realizowanego od 2008 roku przez Fundację Ari Ari. Jego głównym założeniem jest wytyczanie szlaków kulturowych, związanych
z mieszkającymi do II wojny światowej społecznościami niemieckimi, żydowskimi, ewangelickimi, rosyjskimi i mennonickimi. Porządkujemy
i dokumentujemy świadectwa materialne oraz te zachowane w pamięci obecnych mieszkańców Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Przeprowadziliśmy prace ratunkowe na cmentarzach ewangelicko-augsburskich, tworzymy kolekcję historii mówionych o ludziach i budowanych przez nich przestrzeniach.

 

 

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny