Strona główna arrow Gospodarka odpadami arrow Informacja 03.09.2013r.
Informacja 03.09.2013r. Drukuj E-mail
Tuesday, 03 - 09 - 2013 r.

kosz.jpgINFORMACJA
Uprzejmie przypominamy iż w dniu wyznaczonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów, a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.Opłata wnoszona przez mieszkańca na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma charakter pieniężnej daniny publicznej i nie jest zależna od ilości wytworzonych odpadów.

         W sytuacji, gdy odpady komunalne zostały wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnym z harmonogramem, ale nieodebrane przez firmę odbierającą odpady, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
tel. 054 251 49 03. Prosimy o pozostawienie odpadów do czasu przyjazdu pracownika Urzędu i udokumentowania reklamacji.
Przypominamy o terminowym uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Kasy lub na konto Urzędu Gminy Bobrowniki. Informujemy, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny