Strona główna arrow Gospodarka odpadami arrow Informacja 29.04.2013r.
Informacja 29.04.2013r. Drukuj E-mail
Monday, 29 - 04 - 2013 r.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Drogi Mieszkańcu Gminy Bobrowniki,
w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi postanowiliśmy stworzyć zakładkę, w której sukcesywnie będą umieszczane informacje na ten temat.

 

W przypadku gdybyś miał pytania związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bobrowniki kieruj je na adres e-mail: Odpowiedzi na zadawane pytania będą przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Bobrowniki.

Polecane przez nas strony internetowe:

·         http://ekoszyk.mos.gov.pl/

·         http://naszesmieci.mos.gov.pl
 

1.  Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.

Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. 
 

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl
 

2.  Co powinienem zrobić przed 1 lipca?

Przekaż do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty.

Pamiętaj – opłaca się sortować odpady - zapłacisz mniej za ich wywóz.

Od 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci. Sprawdź do kiedy masz podpisaną umowę na odbiór śmieci. Jeżeli jest zawarta na czas nieokreślony lub dłuższy niż do 30.06.2013 r. pamiętaj o konieczności rozwiązania umowy.

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl
 

3.  Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 

§  Jest to dokument, w którym zadeklarujesz, czy będziesz segregować śmieci czy nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie odpadów, zapłacisz niższą stawkę!

§  W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybierze sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy podać tę informację).

§  Pamiętaj, niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku lub podasz nieprawdziwe informacje, Wójt określi wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

§  Deklarację o wysokości opłat oraz informacje o tym, jak ją wypełnić i złożyć dostępne są na stronie www.bip.ugbobrowniki.pl w zakładce: prawo lokalne (Uchwały Rady Gminy Bobrowniki), druki do pobrania oraz w Urzędzie Gminy Bobrowniki w pok. nr 4.
 

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl
 

4.  Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

§  liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

§  ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

§  koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej  systemu,

§  sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.
 

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl

5.  Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?
 

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

§  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

§  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

§  obsługi administracyjnej tego systemu,

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobranymi od mieszkańców.

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny