Strona główna arrow Aktualności arrow Polska Giełda Pracy
Polska Giełda Pracy Drukuj E-mail
Tuesday, 02 - 04 - 2013 r.

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła na terenie powiatu lipnowskiego projekt "Zaprojektuj swoją przyszłość", którego celem jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe niepracujących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) i w następstwie ubóstwa korzystających z usług MOPS lub GOPS, zamieszkałych na terenie gmin powiatu lipnowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie przewidziane jest wsparcie w postaci szkoleń, usług doradztwa zawodowego, bezpłatnych materiałów szkoleniowych, stypendium szkoleniowego i stażowego, posiłku podczas szkolenia i poczęstunku podczas doradztwa, zwrotu kosztów dojazdu, ubezpieczenia podczas szkoleń. Wsparciem zostanie objętych 60 osób w wieku od 15 do 25 lat.


W ramach projektu przewidziano następujące szkolenia:

 * Profesjonalny sprzedawca;

 * Pracownik sekretariatu;

 Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy Projektu odbędą 3-miesięczny staż pracy.

 Zainteresowani kandydaci mają niepowtarzalną okazję na zdobycie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie motywacji rozwoju zawodowego.

 Informacja przekazana przez Panią Renatę Wojciechowską, spec. ds organizacyjnych.

 Polska Giełda Pracy Sp. z o.o., Biuro Projektu: ul. 3 Maja 20/10, 87-600 Lipno

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny