Strona główna arrow Urząd Gminy arrow Referaty Urzędu Gminy
Referaty Urzędu Gminy Drukuj E-mail
Wednesday, 07 - 02 - 2007 r.
Jednostki Organizacyjne i Referaty Urzędu Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach, ul. Senatorska 7
Gminna Instytucja Kultury
 1. Alina Stawisińska

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 (54)2303502 ---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10

Sprawy dotyczące zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i celowych

Pracownicy G.O.P.S.
 1. Lilla Lorenc Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (54)2514903 ---
 2.Urszula Nakonieczna Specjalista ds świadczeń rodzinnych (54)2514903 ---
 3.Krzysztofa Wycichowska Starszy pracownik socjalny (54)2514903 ---
 4.Ewa Kubiak Starszy pracownik socjalny (54)2514903 ---
 5. Małgorzata Lewandowska Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz pracownik socjalny (54)2514903 ---

Referat ds. komunalnych

Modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych. Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych gminy. Rozwój i utrzymanie urządzeń komunalnych w gminie. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej. Dodatki mieszkaniowe. Rozliczanie spraw z zakresu poboru wody, odprowadzania nieczystości oraz dzierżawy gruntów i lokali mieszkalnych.

CZŁONKOWIE REFERATU
 Danuta Kletkiewicz Inspektor ds rozliczeń (54)2514903 ---
 Mirosław Majda Inspektor ds gospodarki komunalnej (54)2514903 ---
 Małgorzata Rutkowska Opłata za odbiór odpadów komunalnych (54)2514903 ---

Referat ds obywatelskich

akta stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, sprawy obronne, sprawy obrony cywilnej.

CZŁONKOWIE REFERATU
 1.Mirosława Rutkowska Kierownik USC 54-2514903 ---
 2. Małgorzata Grudowska Zastępca kier.USC 54-2514903 ---

Referat finansowy

księgowość, obsługa kasowa, podatki, ewidencja działalności gospodarczej,

CZŁONKOWIE REFERATU
 Daniela Kopczyńska Obsługa kasowa (54)2514903 ---
 Halina Grzegorzewska Windykacja należności (54)2514903 ---
 Mirosława Kowalewska Podatki (54)2514903 ---
 Maryla Murawska  Zastępca Skarbnika  (54)2514903 ---
 Paweł GrudowskiSkarbnik Gminy (54)2514903   
 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Funkcje Kierownika Referatu pełni Zastępca Wójta Pani Beata Domagalska 
zadania - obsługa sekretariatu, obsługa Rady Gminy

CZŁONKOWIE REFERATU
 1.Edwarda Jankowska  inspektor ds.organizacyjnych (54)2514903 ---
 2.Danuta Sadowska referent ds.obsługi sekretariatu (54)2514903 ---

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami

sprawy planowania przestrzennego, sprawy rolnictwa, sprawy gospodarki gruntami i geodezji, inwestycje

 
 Leszek Poliwko Inspektor ds. gospodarki gruntami (54)2514903 ---

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny