Strona główna arrow Gmina arrow Informacje o Gminie Bobrowniki nad Wisłą
Informacje o Gminie Bobrowniki nad Wisłą Drukuj E-mail
Tuesday, 23 - 01 - 2007 r.

INFORMACJE NA TEMAT GMINY BOBROWNIKI
Gmina Bobrowniki położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, na prawym brzegu rzeki Wisły. Graniczy z gminami: Czernikowo, Lipno i Fabianki.

Pod względem geograficzno-przyrodniczym Bobrowniki znajdują się na skraju Pojezierza Mazurskiego, zaś geomorfologicznie położone są w strefie stykowej Kotliny Włocławskiej i Wysoczyzny Dobrzyńskiej, z którego to faktu wynika malowniczość ukształtowania terenu obfitującego w liczne miejsca i panoramy widokowe na rzekę Wisłę jak i na jej lewy "kujawski" brzeg z miastami: Włocławkiem i Nieszawą.
Bobrowniki stanowią centrum usługowo handlowe gminy i są oddalone : o 16 km od Włocławka, o 18 km od Lipna, o 8 km od Nieszawy (promem przez Wisłę) i 16 km od Ciechocinka.
Prom przez Wisłę na linii Nieszawa - Miszek (gm. Bobrowniki) pływa w okresie od 1 maja do 30 września.

Dane ogólne:
Powierzchnia ogólna gminy - 95 km2 (9.555 ha). Ludność gminy - 3200 osób. Liczba sołectw - 9. Liczba miejscowości - 19. Tereny leśne ogółem - 4.640 ha (co stanowi ok. 48% ogólnej powierzchni gminy). Tereny wód ogółem - 424 ha (co stanowi ok. 4,4% ogólnej powierzchni gminy).

Oświata:
Na terenie gminy Bobrowniki znajdują się Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach, Szkoła Podstawowa w Rachcinie, oraz Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach.

Inne informacje:
Na terenie Gminy Bobrowniki znajdują się dwie stacje uzdatniania wody (w m. Bobrowniki i Bobrownickie Pole).
Gmina zwodociągowana jest w około 99% (tj. około 60 km sieci wodociągowej - przyłączone ok. 650 gospodarstw domowych).
W miejscowości Bobrowniki funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 200m3/dobę. Część miejscowości Bobrowniki jest skanalizowana, pozostałe ścieki z gospodarstw domowych są dowożone do gminnej oczyszczalni.

Zabytki:
W miejscowości Bobrowniki znajdują się ruiny zamku z XIV w., kościół parafialny p.w. Św. Anny z XVIII w., cmentarz parafialny rzymsko-katolicki z przełomu XIX/XX w.

Kultura i sport:
W budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Bobrownikach znajduje się Gminna Biblioteka.
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach działa orkiestra strażacka, która uświetnia swą grą wszystkie imprezy kulturalne i uroczystości kościelne w gminie. Orkiestra bierze również udział w paradach orkiestr dętych.
Na terenie gminy działa zespół sportowy (piłki nożnej) Wiślanin.
Ponadto w miejscowości Bobrowniki znajduje się poczta, ośrodek zdrowia, apteka, stacja paliw, parkingi, remiza OSP (świetlica).

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny