Strona główna arrow Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
informacja 07.01.2014r. Drukuj E-mail
Tuesday, 07 - 01 - 2014 r.
kosz.jpg

Szanowni Państwo

Dlaczego nastąpiła zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi docelowo musi się bilansować, tzn. wpływy z opłat muszą pokryć wszystkie wydatki związane z obsługą systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów.

            Dokonana analiza przychodów z przyjętych deklaracji wg stawek uchwalonych    marca 2013 r. wykazała, że system nie bilansuje się (roczne przychody to kwota  248 718,00 zł natomiast koszty obsługi systemu to kwota 301 949,97 zł).

Czytaj całość...
Harmonogram Ikw2014 Drukuj E-mail
Monday, 09 - 12 - 2013 r.

kosz.jpg

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

GMINA BOBROWNIKI - I kwartał 2014r.

 

 

Czytaj całość...
Gra ekologiczna Drukuj E-mail
Thursday, 28 - 11 - 2013 r.

stopka_ms_emas.png   

 Informacja o bezpłatnej grze

Czytaj całość...
Informacja 03.09.2013r. Drukuj E-mail
Tuesday, 03 - 09 - 2013 r.

kosz.jpgINFORMACJA
Uprzejmie przypominamy iż w dniu wyznaczonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów, a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.Opłata wnoszona przez mieszkańca na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma charakter pieniężnej daniny publicznej i nie jest zależna od ilości wytworzonych odpadów.

Czytaj całość...
harmonogram Drukuj E-mail
Wednesday, 03 - 07 - 2013 r.
kosz.jpgInformacja firmy GRONEKO na temat odbioru odpadów komunalnych
Czytaj całość...
Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny